Telefonisch contact: Groningen/Drenthe: 050-5530945. Friesland: 0513-485656

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

    Home / Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Onze organisatie heeft de verantwoordelijkheid om effectief  te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. In het kort houdt dit in:

  1. Signalen in kaart brengen
  2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis
  3. Gesprek met ouders en betrokkenen
  4. Wegen van de ernst van de situatie
  5. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Veilig Thuis

Voor vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon of één van onze andere medewerkers.