Telefonisch contact: Groningen/Drenthe: 050-5530945. Friesland: 0513-485656

Nieuws

    Home / Nieuws

Nieuws

5 maart 2018

Scholingsmiddag Helping Hands – ASS

Vorige week hebben we twee mooie scholingsmiddagen gehad voor onze begeleiders, met als thema ‘Begeleiding en ondersteuning van mensen met een autismespectrumstoornis’.
De scholing had onder andere aandacht voor het herkennen en omgaan van mensen met ASS, auti-vriendelijke communicatie en aandachtspunten voor de begeleiding. We willen May-La Kuijpers bedanken voor het delen van haar enthousiasme, kennis en kunde over dit onderwerp! Ook willen we alle deelnemers bedanken voor de inzet en inbreng. Dankzij jullie hebben we er twee leerzame middagen van kunnen maken! 


19 maart 2018

Gemeente Assen verlaagt eigen bijdrage WMO

Per 1 april verlaagt de gemeente Assen de eigen bijdrage voor een deel van de Wmo. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat mensen afzien van noodzakelijke ondersteuning omdat ze die niet kunnen betalen. De eigen bijdrage voor onder andere begeleiding vanuit de WMO, wordt maximaal € 17,60 per vier weken. Inwoners van Assen die gebruik maken van begeleiding ontvangen in maart een brief van de gemeente met uitleg over de veranderingen. Bron: gemeente Assen


4 oktober 2016

Scholingsmiddag over eenzaamheid

Op 3 oktober hebben we een scholingsmiddag gehad met als thema: ‘Eenzaamheid – herkennen en begeleiden’. Het was een geslaagde middag waarin 12 van onze ambulant medewerkers zich hebben verdiept in de oorzaken/gevolgen van eenzaamheid, signalering en toe te passen interventies.

bijscholing-eenzaamheid