Telefonisch contact: Groningen/Drenthe: 050-5530945. Friesland: 0513-485656

Verpleging & verzorging

    Home / Verpleging & verzorging

Verpleging & verzorging

Zorg vanuit de zorgverzekeringswet

Bij lichamelijke problemen kan het zijn dat u verpleging of verzorging nodig heeft. Het liefst in uw eigen vertrouwde omgeving en door een vaste, vertrouwde hulpverlener. Helping Hands zet verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden in die in uw thuissituatie deze zorg kunnen bieden. In tijdelijke of permanente zorg bieden wij een helpende hand.

Voor mensen met een lichamelijke beperking die langdurig zorg nodig hebben in hun thuissituatie, kan de zorgverzekeraar een persoonsgebonden budget afgeven. Hiermee kunt u verpleging of verzorging thuis krijgen.

iStock_000011259536XSmallHet Zvw-PGB is beschikbaar voor volwassenen met een indicatie voor verpleging en/of verzorging aan huis (wijkverpleging), en voor jeugdigen met een indicatie voor verpleging aan huis of voor intensieve kindzorg (een combinatie van verpleging, verzorging, begeleiding en eventueel thuisbeademing). Met een PGB kunt u de zorg op de meest passende manier organiseren.

 

 

De verzekeraar kan een PGB afgeven in de volgende situaties:

  • De zorg is nodig op wisselende of ongebruikelijke tijden.
  • De zorg is nodig op verschillende plaatsen, bijvoorbeeld thuis en op school of op het werk, of op andere locaties.
  • De zorg is moeilijk vooraf in te plannen. Bijvoorbeeld als de hulp alleen op afroep nodig is.
  • De zorg moet 24 uur per dag beschikbaar of oproepbaar zijn.
  • Er is behoefte aan vaste zorgverleners vanwege gespecialiseerde zorg of bijzondere hulpmiddelen.

Vanuit Helping Hands kan een verpleegkundige u helpen met de aanvraag voor zorg bij uw verzekeraar.


Verzorging vanuit de gemeente of de WLZ

In sommige gevallen valt de verzorging onder de gemeente. Dit is het geval wanneer er naast begeleiding ook een relatief klein deel verzorging nodig is. Helping Hands kan met u meekijken bij de invulling van deze zorg. In complexere gevallen kan de verzorging of verpleging onder de WLZ vallen. Kijk bij onze pagina voor meer informatie hierover.

 

Logo briefpapier