Telefonisch contact: Groningen/Drenthe: 050-5530945. Friesland: 0513-485656

Zorg uit de WLZ

    Home / Zorg uit de WLZ

Zorg uit de WLZ


Alle zorg bij u thuis

De WLZ is er voor mensen met een zwaardere zorgvraag. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die in een zorginstelling wonen of thuis 24 uur per dag zorg of toezicht in de nabijheid nodig hebben.  Met een WLZ-PGB kunt u zelf langdurige, intensieve zorg inkopen en organiseren. Helping Hands helpt u graag met ambulante zorg, zodat u of uw kind thuis kan blijven wonen. 
Dit kan begeleiding zijn, gericht op het zo zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen. Of verpleging en/of verzorging bij u thuis, zodat u niet in een zorginstelling hoeft te wonen. Helping Hands heeft begeleiders, verpleegkundigen, verzorgenden en helpenen in dienst om deze zorg samen met u te organiseren. U krijgt uw eigen vaste zorgverlener of zorgteam die samen met u kijken wat er wanneer nodig is. U houdt hierin de regie.

 

Indicatie

Deze zorg kunt u bij Helping Hands inzetten vanuit een Wlz-PGB. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt en geeft een indicatie af. Helping Hands kan u helpen met de aanvraag hiervan. Meer weten over de Wlz? Neem contact op met Helping Hands of met het CIZ.

 

Eigen bijdrage
In de Wlz geldt een eigen bijdrage voor iedereen die 18 jaar of ouder is. De eigen bijdrage wordt niet van tevoren ingehouden op uw pgb, maar wordt achteraf gefactureerd door het CAK. De eigen bijdrage is afhankelijk van het soort ondersteuning die u krijgt, uw persoonlijke situatie en uw inkomen. Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt u hierover een factuur.

 

Logo briefpapier