Taalondersteuning

Wij bieden ondersteuning aan mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal en/of Nederlandse culturele gewoontes. Dit kunnen Nederlanders zijn met een migratieachtergrond, maar wij helpen ook autochtonen met een taalachterstand. Er wordt dan samen met een begeleider geoefend door opdrachten, praten, lezen en schrijven en spelletjes. Ook worden er vaak rollenspellen gedaan om situaties te oefenen, bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken of sociale situaties.

Taalondersteuning kan worden bekostigd vanuit de WMO (begeleiding).