Telefonisch contact: Groningen/Drenthe: 050-5530945. Friesland: 0513-485656

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

    Home / Informatie / Informatie voor cliënten / Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

 

 

Onze organisatie heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om effectief  te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Het is landelijk verplicht om bij het opvangen van mogelijke signalen als organisatie te handelen volgens de vijf stappen van de meldcode.

 

In het kort houdt dit in dat wij bij het opvangen van mogelijke signalen die zouden kunnen wijzen op huiselijk geweld of kindermishandeling, de volgende stappen doorlopen:

  1. Signalen in kaart brengen
  2. Overleggen met een collega en eventueel (anoniem) raadplegen van Veilig Thuis
  3. Gesprek met ouders en betrokkenen
  4. Wegen van de ernst van de situatie
  5. Beslissen:  1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?                                                                                            2. Is hulpverlening (ook) mogelijk?

 

Alle hulpverleners hebben signaleringsplicht. Dat wil zeggen dat zij alert zijn op de veiligheid van de cliënt en de betrokkenen. Vervolgens zijn zij verplicht te handelen volgens bovenstaande meldcode wanneer zij zorgelijke signalen opvangen. Dit betekent niet dat er ook daadwerkelijk sprake is van vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld of dat wij direct hier melding van maken. Het betekent wel dat wij de veiligheid van onze cliënten en hun omgeving serieus nemen.

Na elke stap in dit proces zou de conclusie kunnen worden getrokken dat er géén vermoedens zijn van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Pas in de laatste stap wordt bekeken of het nodig is om contact op te nemen met Veilig Thuis, en ook dan is overdracht van de zaak aan Veilig Thuis niet altijd noodzakelijk. Het uitgangspunt is altijd dat wij zo transparant mogelijk met de cliënt in contact zijn.

Voor vragen over dit thema kunt u terecht bij uw contactpersoon of één van onze andere medewerkers, of kijken op de website van de Rijksoverheid.