Nieuws

Februari 2022
De tussentijdse audit voor de HKZ (kwaliteitskeurmerk) heeft aangetoond dat wij nog steeds voldoen aan alle kwaliteitseisen, en wordt dus doorgezet!

Maart 2021
Onze HKZ certificering (kwaliteitskeurmerk) is verlengd tot 20 februari 2024!!!


Juli 2020

Fusie

Helping Hands Groningen B.V. en Helping Hands B.V. zijn vanaf juli gefuseerd tot 1 bedrijf. In de praktijk van de zorg was dat al zo, maar nu dus ook officieel.  Voor de cliënt verandert er niks; u krijgt nog steeds dezelfde vertrouwde zorg die u gewend bent. Voor de medewerkers van Helping Hands Groningen verandert er nauwelijks iets, de medewerkers hebben hierover bericht gekregen


Maart 2020

Lezing ‘punthoofden’ (Colette de Bruin)

Met een aantal medewerkers waren wij aanwezig bij een lezing over de opbouw van stress bij autisme. Vol inspiratie keerden we weer terug om met deze kennis aan de slag te gaan.


September 2019

Scholingsmiddag opvoeding en -ondersteuning

Voor beide vestigingen hebebn we twee mooie middagen achter de rug over het thema opvoeding en – ondersteuning. We hebben het gehad over verschillende visies, wat hebben baby’s/kinderen nodig, en hoe kan je daarbij ondersteunen.


Juni 2019

Lezing ‘aanpak bij autisme’ (Colette de Bruin)

Met een aantal medewerkers zijn we aanwezig geweest bij een lezing over wat werkt bij autisme. Heel fijn om bijgepraat te worden door deze expert op dit gebied.


April 2019

Scholingsmiddag meldcode

Een belangrijk en gevoelig thema wat regelmatige scholing, herhaling en update vraagt: de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. We hebben goede gesprekken gehad over het contact met de cliënt, privacy en het nut van consultatie. Medewerkers, bedankt voor jullie inzet.


28-2-2019

HKZ-certificatie verlengd

Vanaf vandaag officieel: ons HKZ-certificaat is weer verlengd voor het komende jaar. Het certificaat laat zien dat wij de cliënt centraal stellen, de interne processen (kwaliteit en risicobeperking) op orde hebben en dat wij werken aan verbetering en verhoging van de kwaliteit. Het HKZ-kwaliteitssysteem is gebaseerd op de principes van ISO-9001.


5 december 2018

Veranderingen eigen bijdrage WMO 2019

Mensen die gebruik maken van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) moeten in 2018 een eigen bijdrage betalen. In 2019 veranderen deze regels.
Mensen die een partner hebben waarbij één van hen jonger is dan 66 jaar en 4 maanden, hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Voor de mensen die wel een eigen bijdrage moeten betalen, is dat maximaal €17,50 per 4 weken. Elke gemeente kan bepalen of dit bedrag nog naar beneden wordt bijgesteld voor hun inwoners. De regering wil zo de zorg betaalbaar houden en de administratie tot een minimum beperken.
Voor zorg uit de

Bron: CAK.


21 september 2018

Scholing competentievergrotend werken

Deze week hebben we voor beide vestigingen een scholing ‘competentievergrotend werken’ gehad. Medewerkers hebben zich verdiept in het sociaal competentiemodel, ontwikkelingstaken, leertheorieën en technieken om te werken aan competentievergroting. Er is geoefend met gesprekstechnieken en erwas ruimte voor discussie over de visie op deze manier van werken. We kijken terug op twee mooie middagen.


29 juni 2018

Scholing meldcode

Deze week hebben we voor beide vestigingen onze halfjaarlijkse scholing gehad over ons wettelijk meldcode-protocol. Medewerkers zijn bijgesproken over de veranderingen in de meldcode, hebben de theorie weer op orde en hebben geofend in casuïstiek.


30 mei 2018

HKZ-certificaat afgegeven

Het HKZ-certificaat (kleine organisaties) is afgegeven aan Helping Hands B.V. voor begeleiding en huishoudelijke verzorging. Dat betekent dat (de toepassing van) ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen zoals gesteld in het HKZ-model voor kleine organisaties. Dit certificaat laat zien dat wij de cliënt centraal stellen, de interne processen op orde hebben en dat wij systematisch werken aan verbetering en verhoging van de kwaliteit. Het HKZ-kwaliteitssysteem is gebaseerd op de principes van ISO-9001.


5 maart 2018

Scholing ASS

Vorige week hebben we twee mooie scholingsmiddagen gehad voor onze begeleiders, met als thema ‘Begeleiding en ondersteuning van mensen met een autismespectrumstoornis’. De scholing had onder andere aandacht voor het herkennen en omgaan van mensen met ASS, auti-vriendelijke communicatie en aandachtspunten voor de begeleiding. We willen May-La Kuijpers bedanken voor het delen van haar enthousiasme, kennis en kunde over dit onderwerp! Ook alle deelnemers: bedankt voor de inzet en inbreng. Dankzij jullie hebben we er twee leerzame middagen van kunnen maken.


19 maart 2018

Gemeente Assen verlaagt eigen bijdrage WMO

Per 1 april 2018 verlaagt de gemeente Assen de eigen bijdrage voor een deel van de Wmo. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat mensen afzien van noodzakelijke ondersteuning omdat ze die niet kunnen betalen. De eigen bijdrage voor onder andere begeleiding vanuit de WMO, wordt maximaal € 17,60 per vier weken. Inwoners van Assen die gebruik maken van begeleiding ontvangen in maart een brief van de gemeente met uitleg over de veranderingen. Bron: gemeente Assen


28 september 2017

Scholing meldcode

Deze week hebben we voor beide vestigingen onze halfjaarlijkse scholing gehad over ons wettelijk meldcode-protocol. Medewerkers zijn bijgesproken over de veranderingen in de meldcode, hebben de theorie weer op orde en hebben geofend in casuïstiek, en er was ruimte voor discussie. Twee geslaagde middagen.