Telefonisch contact: Groningen/Drenthe: 050-5530945. Friesland: 0513-485656

Nieuws

    Home / Nieuws

Nieuws

5 juni 2018

Vast bedrag eigen bijdrage WMO in 2019

Mensen die gebruik maken van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) gaan in 2019 allemaal hetzelfde bedrag voor de eigen bijdrage betalen, namelijk €17,50 per vier weken. Die maatregelen neemt het kabinet om de zorg betaalbaar te houden voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten zorgwetten en eigen bijdragen. Op dit moment wordt er nog gekeken naar de hoogte van het inkomen, het eigen vermogen en het gebruik van de zorg.

Bron: CAK.


30 mei 2018

HKZ-certificaat afgegeven

Het HKZ-certificaat (kleine organisaties) is afgegeven aan Helping Hands B.V. voor begeleiding en huishoudelijke verzorging. Dat betekent dat (de toepassing van) ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen zoals gesteld in het HKZ-model voor kleine organisaties. Dit certificaat laat zien dat wij de cliënt centraal stellen, de interne processen op orde hebben en dat wij systematisch werken aan verbetering en verhoging van de kwaliteit. Het HKZ-kwaliteitssysteem is gebaseerd op de principes van ISO-9001.


5 maart 2018

Scholingsmiddag Helping Hands – ASS

Vorige week hebben we twee mooie scholingsmiddagen gehad voor onze begeleiders, met als thema ‘Begeleiding en ondersteuning van mensen met een autismespectrumstoornis’.
De scholing had onder andere aandacht voor het herkennen en omgaan van mensen met ASS, auti-vriendelijke communicatie en aandachtspunten voor de begeleiding. We willen May-La Kuijpers bedanken voor het delen van haar enthousiasme, kennis en kunde over dit onderwerp! Ook willen we alle deelnemers bedanken voor de inzet en inbreng. Dankzij jullie hebben we er twee leerzame middagen van kunnen maken! 


Gemeente Assen verlaagt eigen bijdrage WMO

Per 1 april 2018 verlaagt de gemeente Assen de eigen bijdrage voor een deel van de Wmo. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat mensen afzien van noodzakelijke ondersteuning omdat ze die niet kunnen betalen. De eigen bijdrage voor onder andere begeleiding vanuit de WMO, wordt maximaal € 17,60 per vier weken. Inwoners van Assen die gebruik maken van begeleiding ontvangen in maart een brief van de gemeente met uitleg over de veranderingen. Bron: gemeente Assen


Scholingsmiddag over eenzaamheid

Op 3 oktober hebben we een scholingsmiddag gehad met als thema: ‘Eenzaamheid – herkennen en begeleiden’. Het was een geslaagde middag waarin 12 van onze ambulant medewerkers zich hebben verdiept in de oorzaken/gevolgen van eenzaamheid, signalering en toe te passen interventies.

bijscholing-eenzaamheid