Home

Helping Hands

Zorgorganisatie Helping Hands zet zich in voor maatwerk in de zorg. Wij bieden begeleiding, gezinsondersteuning, taalondersteuning en huishoudelijke hulp, en stemmen dit in elke situatie af op de specifieke behoeften.  We denken mee voor praktische en haalbare oplossingen, zodat jij weer zoveel mogelijk zelfstandig verder kunt. Onze sleutelwoorden zijn dan ook: zorg op maat, betrokkenheid en korte lijnen.

Doelgroep
We bieden hulpverlening aan kinderen, (jong)volwassenen en gezinnen die een helpende hand kunnen gebruiken in het dagelijks leven. Dit kan praktisch zijn of mentaal ondersteunend. Vaak is er een diagnose of een verstandelijke of lichamelijke beperking vastgesteld, maar dit is geen voorwaarde voor onze hulpverlening. We bekijken per situatie welke medewerker het best kan aansluiten bij de situatie. Lees hier verder over ons zorgaanbod en onze werkwijze.

Regio
Helping Hands biedt zorg in Noord-Nederland, dat wil zeggen: in de Groningen, Friesland en Drenthe. Ondanks een groot werkgebied blijven wij een kleinschalige organisatie. Wij hebben twee kantoren – in Joure en in Roden – en wij werken met korte lijnen.

PGB/ZIN
Onze zorg kan worden ingezet vanuit verschillende indicaties. Begeleiding of huishoudelijke hulp, kunt u inzetten vanuit een indicatie die uw gemeente afgeeft (WMO of jeugdwet). Helping Hands is in 17 noordelijke gemeentes gecontracteerd voor begeleiding en/of huishoudelijke hulp. Dat betekent dat u in deze gemeentes kunt kiezen voor zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB heeft u meer flexibiliteit over de inzet van de zorg, maar ook meer verantwoordelijkheden inde administratie.
Meer weten over ZIN en PGB, en in welke gemeentes Helping Hands gecontracteerd is? Zie onze pagina over zorg in natura.

Helping Hands is een HKZ-gecertificeerde organisatie.

.