Begeleiding volwassenen

Thuisbegeleiding

Door verschillende omstandigheden kan het zijn dat u vastloopt in het dagelijks leven. Dan kan thuisbegeleiding u helpen alles weer op de rit te krijgen. Dit is erop gericht dat u weer zoveel mogelijk zelfstandig door kunt gaan. Denk hierbij aan hulp bij het organiseren van de structuur, creëren van overzicht of opbouwen van een sociaal netwerk.  Onze begeleiders hebben ervaring in de hulpverlening en we kijken altijd welke begeleiding het meest passend is in uw situatie.  Belangrijk hierin is dat wij met u samenwerken en het niet vóór u doen. U heeft hierin een actieve rol. Wij zetten ons in voor begeleiding door middel van vertrouwen en maatwerk.

WMO

Vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning kunt u bij Helping Hands terecht voor begeleiding en huishoudelijke hulp. Deze zorg wordt geregeld door de gemeente. Elke gemeente organiseert dit op haar eigen manier, maar veel gemeentes werken met een sociaal team (soms buurt-, wijk- of dorpenteam genoemd). Hier kunt u terecht met uw vragen over zorg en wonen. Het sociaal team kijkt welke zorg u nodig heeft en kan u doorverwijzen naar Helping Hands.

Helping Hands
Helping Hands is een kleinschalige organisatie. We kennen de medewerkers en leren u ook graag kennen voordat we de zorg starten. Zo kunnen we samen goed bespreken welke zorg het beste bij u past, en weet u ons te vinden als er vragen zijn.

Kosten en vergoedingen
Begeleiding van Helping Hands wordt betaald door de gemeente vanuit de WMO. Als helping Hands een contract met uw gemeente hebben wordt de administratie voor u geregeld. Dat gaat dan via zorg in natura (ZIN). U kunt Helping Hands ook inzetten door middel van een persoonsgebonden budget (PGB). U betaalt wel een eigen bijdrage aan het CAK.

Eigen bijdrage (CAK)
Gemeentes mogen voor zorg vanuit de WMO een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage is afhankelijk van het soort ondersteuning die u krijgt, uw persoonlijke situatie en uw inkomen. Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt u hierover een factuur. Vanaf 2020 is dit (onder voorbehoud) een vast bedrag, namelijk €19,00 per 4 weken. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CAK.

Logo briefpapier