Telefonisch contact: Groningen/Drenthe: 050-5530945. Friesland: 0513-485656

Informatie voor gemeentes

    Home / Informatie / Informatie voor gemeentes

Informatie voor gemeentes

Als gemeente bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO en de Jeugdwet. Helping Hands biedt binnen beide wetten ambulante begeleiding en huishoudelijke hulp. Wij hebben jarenlange ervaring binnen de zorg en alle veranderingen hierin. In 2003 heeft Helping Hands de Jonge Ondernemersprijs van het Noorden gewonnen vanwege de unieke en praktische manier waarop onze zorg georganiseerd wordt, zonder dat de kwaliteit verloren gaat.

Logo briefpapier

 

Op deze pagina vindt u samengevat informatie over onze zorg.

Doelgroep

Helping Hands biedt ambulante begeleiding aan jeugdigen, (jong)volwassenen en gezinnen. Wij zijn gespecialiseerd in de hulpverlening aan cliënten met een psychiatrische achtergrond of een verstandelijke beperking. Denk bij een psychiatrische achtergrond aan een (enkelvoudige of meervoudige) psychische stoornis zoals een ontwikkelingsstoornis (autistische stoornis, ADHD), angststoornis of persoonlijkheidsstoornis. Het doel van de begeleiding is altijd het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfregie. Per situatie wordt bekeken hoe daar het beste aan kan worden gewerkt en welke discipline (begeleider) er ingezet moet worden. Er wordt gekeken hoe de cliënt weer zo  snel mogelijk zelf aan de slag kan. Specifieke informatie over onze zorg aan de doelgroepen vindt u op deze pagina’s over de begeleiding van kinderen/jeugdigen en van volwassenen.
Ook bieden wij taalondersteuning vanuit de WMO of jeugdwet.

Werkwijze

Helping Hands is een kleinschalige organisatie, die zich van andere organisaties onderscheidt door altijd maatwerk te bieden. We maken kennis met de cliënt/het gezin, luisteren naar de wensen en brengen de hulpvraag in kaart. Daar koppelen we de juiste hulpverlener aan. We zetten degene in met de meest passende achtergrond, ervaring en persoonlijke stijl. Daarmee werken we met een combinatie tussen professionaliteit en een persoonlijke klik tussen cliënt en hulpverlener. Zo willen we bewerkstelligen dat de cliënt gemotiveerd het eigen hulpverleningsproces ingaat. Tijdens het proces houdt onze zorgmanager contact met begeleider en cliënt. De zorgmanager houdt overzicht over het proces en stuurt aan op evaluatie en rapportage. Helping Hands biedt basis- en gespecialiseerde begeleiding.

Kwaliteit

Helping Hands zet professionele en ervaren hulpverleners in, die in het bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG). Wij voeren bij de indiensttreding een achtergrondscreening uit. De medewerkers staan onder supervisie van onze zorgmanagers. Er wordt regelmatig geëvalueerd en gerapporteerd. Daarnaast biedt Helping Hands haar medewerkers regelmatig scholing aan zodat hun kennis en kunde actueel blijven.

Helping Hands B.V. is:

  • een SKJ-geregistreerde zorgaanbieder
  • HKZ-gecertificeerd
  • AGB- geregistreerd
  • geregistreerd als thuiszorgorganisatie onder SBI-code 88101

 

Zorg in natura

Helping Hands biedt ambulante zorg in noord Nederland. Wij zijn in verschillende gemeentes een gecontracteerd zorgaanbieder voor begeleiding vanuit de WMO en/of jeugdwet. Voor een actueel overzicht, zie de pagina over zorg in natura.

Contact

Zoals u op de website kunt lezphone-1439839_640en werken wij vanuit persoonlijk contact. Dat geldt ook voor de gemeentes. We staan altijd open voor overleg over een casus en geven daarin graag aan wat wij wel en niet kunnen betekenen.

 

 

 

linkedin
Volg Helping Hands op LinkedIn en blijf op de hoogte van onze actuele ontwikkelingen.

 

 

partdien1