Informatie voor gemeenten

Logo briefpapier

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO en de Jeugdwet. Helping Hands biedt binnen beide wetten ambulante begeleiding en huishoudelijke hulp. Wij hebben jarenlange ervaring binnen de zorg en alle veranderingen hierin. In 2003 heeft Helping Hands de Jonge Ondernemersprijs van het Noorden gewonnen vanwege de unieke en praktische manier waarop onze zorg georganiseerd wordt, zonder dat de kwaliteit verloren gaat. Op deze pagina vindt u samengevat informatie over onze zorg.

Doelgroep

Helping Hands biedt ambulante begeleiding aan een uiteenlopende doelgroep: jeugdigen,(jong)volwassenen en gezinnen, die om wat voor reden dan ook vastlopen in het dagelijks leven. Wij komen bij cliënten thuis maar werken ook bij jeugdigen op school. Wij hebben veel ervaring met gedragsstoornissen als ASS of ASS, met LVB-problematiek, maar ook situaties zonder diagnose. Denk hierbij aan gezinnen die tijdelijk vastlopen door ziekte.

Het doel van de begeleiding is altijd het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfregie. Helping Hands werkt niet met een vaste methode, maar bekijkt per situatie hoe daarin het beste afgestemd kan worden en welke discipline (begeleider) er ingezet moet worden. Specifieke informatie over onze zorg aan de doelgroepen vindt u op deze pagina’s over de begeleiding van kinderen/jeugdigen en van volwassenen. Concreet: wij bieden individuele begeleiding aan gezinnen, jeugdigen en volwassenen, thuis of op school. Ook bieden wij huishoudelijke hulp en taalondersteuning vanuit de WMO/jeugdwet.

Op dit moment heeft Helping Hands geen wachtlijst voor nieuwe cliënten.

Werkwijze

Helping Hands is een kleinschalige organisatie, die zich van andere organisaties onderscheidt door het bieden van maatwerk. Dit is verweven in onze werkwijze. We maken kennis met de cliënt, luisteren naar de wensen en brengen de hulpvraag in kaart. Daar koppelen we de juiste hulpverlener aan. We zetten een hulpverlener in met een passende achtergrond, ervaring en persoonlijke stijl. Daarmee werken we met een combinatie tussen professionaliteit en een persoonlijke klik tussen cliënt en hulpverlener. Zo willen we bewerkstelligen dat de cliënt gemotiveerd het hulpverleningsproces ingaat. Tijdens het proces houdt onze zorgmanager contact met begeleider en cliënt. De zorgmanager houdt overzicht over het proces en stuurt aan op rapportage en evaluatie. Helping Hands biedt basis- en gespecialiseerde begeleiding.
Onze hulpverlening vindt altijd plaats in de praktijk, dus bij de cliënt thuis of op school. Wij bieden namelijk geen behandeling maar begeleiding. Dat is praktische ondersteuning die meestal  gericht is op het opdoen van vaardigheden en het oefenen hiermee/eigen maken. Lees ook over onze contra-indicaties.

Kwaliteit

Helping Hands zet professionele en ervaren hulpverleners in, die in het bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG). Wij voeren bij de indiensttreding een achtergrondscreening uit. De medewerkers staan onder supervisie van onze zorgmanagers. Er wordt regelmatig geëvalueerd en gerapporteerd. Daarnaast biedt Helping Hands haar medewerkers regelmatig scholing aan zodat hun kennis en kunde actueel blijven.

Helping Hands B.V.:

  • is HKZ-gecertificeerd
  • is AGB- geregistreerd
  • geregistreerd als thuiszorgorganisatie onder SBI-code 88101
  • werkt o.a. met SKJ-geregistreerde jeugdwerkers

Zorg in natura

Helping Hands biedt ambulante zorg in noord Nederland. Wij zijn in verschillende gemeentes een gecontracteerd zorgaanbieder voor begeleiding vanuit de WMO en jeugdwet. Bekijk ook het overzicht van deze gemeentes.

Contact

Overleg over een casus kan altijd, neem daarvoor contact op met één van beide vestigingen. Friesland: 0513-485656, Groningen/Drenthe: 050-5530945.

partdien1