Gezinsondersteuning

Soms loopt het niet zo soepel in het gezin als je van tevoren hoopt. Bijvoorbeeld door ziekte of een lastige periode waar je doorheen gaat. Dan is het prettig en nodig dat er een helpende hand bij het gezin thuis komt, die praktisch meehelpt.

Gezinsondersteuning van Helping Hands biedt deze hulp. Hoe dat eruit hangt af van wat er nodig is. Denk aan bijvoorbeeld hulp bij het vasthouden van de dagstructuur, opvoedingsondersteuning, eventueel in combinatie met hulp in het huishouden.
Deze hulpverlening kan worden bekostigd vanuit de WMO of de jeugdwet.