Begeleiding op school

Sommige kinderen leerlingen lopen op een andere organisatie zoals school of het kinderdagverblijf aan tegen problemen. Bijvoorbeeld door gedragsproblemen of ziekte. In de eerste plaats kijkt de andere organisatie school hoe zij hier zelf ondersteuning in kunnen organiseren. Is er meer of andere zorg nodig? Dan kan Helping Hands ambulante begeleiding bieden vanuit de jeugdwet. Dit doen wij op school, BSO of het kinderdagverblijf. Onze begeleiding wordt vaak ingezet om uitval op school te voorkomen. Het doel van begeleiding in de klas is om het kind zich zoveel mogelijk veilig te laten voelen en zich goed te kunnen ontwikkelen.

Deze begeleiding kan verschillende vormen hebben. Meestal wordt er actieve één op één-begeleiding geboden: de begeleider is in de buurt van het kind aanwezig om bijvoorbeeld het taakgericht werken te stimuleren, uitleg te geven of opbouwende frustratie op tijd om te buigen. De begeleiding kan ook wat meer op afstand zijn: de begeleider zit dan wat verder weg en springt in waar het mis dreigt te gaan. We observeren en denken mee in het helder krijgen van de behoeften van het kind.
De taken en rol van de begeleider wordt besproken in overleg met ouders, het kind en de betreffende organisatie.

Deze vorm van zorg kan worden bekostigd uit de Jeugdwet of door een organisatie zelf.