Begeleiding op school

Sommige kinderen leerlingen lopen op school tegen problemen aan op het gebied van gedrag, emotionele veiligheid of didactische ontwikkeling. Bijvoorbeeld door gedragsproblemen of ziekte. In de eerste plaats kijkt de school hoe zij hier zelf ondersteuning in kunnen organiseren. Is er meer of andere zorg nodig? Dan kan Helping Hands ambulante begeleiding in de klas bieden. Dit doen wij op het regulier en speciaal onderwijs. Onze begeleiding wordt vaak ingezet om uitval te voorkomen. Het doel van begeleiding in de klas is om het kind zich zoveel mogelijk veilig te laten voelen en zich goed te kunnen ontwikkelen.

Begeleiding in de klas kan verschillende vormen hebben. Meestal wordt er actieve één op één-begeleiding geboden: de begeleider zit in de buurt van het kind om bijvoorbeeld het taakgericht werken te stimuleren, uitleg te geven over wat er van het kind verwacht wordt, of te proberen woede-uitbarstingen te voorkomen. De begeleiding kan ook wat meer op afstand zijn: de begeleider zit dan wat verder weg en springt in waar het mis dreigt te gaan. We kunnen ook de leerkracht ondersteunen door observatie en coaching. We kijken dan  naar de specifieke (onderwijs)behoeften van het kind en hoe de leerkracht daarop kan aansluiten.
De taken en rol van de begeleider wordt besproken in overleg met ouders, school en het kind.

Voor de begeleiding op school van Helping Hands is een Jeugdwet-indicatie nodig van de gemeente. Is dat niet mogelijk? Scholen kunnen Helping Hands ook direct inzetten. Voor scholen hebben we een flyer gemaakt met meer informatie, die vindt u hier.