Informatie voor personeel

Informatie voor medewerkers van Helping Hands

Scholing

Helping Hands organiseert regelmatig scholingsdagen voor haar medewerkers ter verdieping of verbreding in bepaalde zorg- en welzijnsthema’s. Denk hierbij aan thema’s als de meldcode kindermishandeling & huiselijk geweld, of begeleiding bij bepaalde doelgroepen. De scholing is kosteloos te volgen. Rapportage over eerder georganiseerde scholingsdagen zijn op te vragen bij je contactpersoon.

Orthotheek

Medewerkers kunnen gebruik maken van de orthotheek met boeken en spellen die een verdieping kunnen aanbrengen in het hulpverleningsproces. Denk hierbij aan een kennismakingsspel, kaartjes met gespreksvragen, een spel over sociale vaardigheden of een boek voor kinderen om lastige onderwerpen op een pedagogische manier te bespreken. De inventarisatielijst is op te vragen bij je contactpersoon. Daar kan je ook terecht om een boek of spel te reserveren.

Intervisie

Er zijn intervisiegroepen voor medewerkers waarin werkgerelateerde ervaringen en problemen worden besproken. Het doel is om de deskundigheid van de medewerkers te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Vraag bij je contactpersoon hoe je je kunt aansluiten bij een intervisiegroep. Dit kan eenmalig, maar je kunt ook in een vaste groep geplaatst worden.

Ondersteuning door een zorgmanager

Onze medewerkers staan onder begeleiding van één van onze zorgmanagers. De zorgmanager kent de cliënt of het gezin waar de medewerker werkt en er is regelmatig zorgoverleg. De zorgmanager geeft de hulpverlener advies en stuurt aan in de doelgerichtheid en rapportages.

Blog

Helping Hands houdt een blog bij voor onze hulpverleners over diverse thema’s die je kunt tegenkomen in de praktijk. In elke blog geven we bondige achtergrondinformatie over het thema, geven onze visie en advies en we verwijzen door naar andere verdiepingsmogelijkheden zoals onze orthotheek, externe artikelen of online scholingsmogelijkheden. Het doel van deze blog is dat je als hulpverlener breed alert blijft en wordt geprikkeld om zelf verder te ‘graven’. De blog is geschreven voor hulpverleners van Helping Hands en dus ook aangepast op de praktijk die zij meemaken.
Klik op de thema’s hieronder.


Logo briefpapier