Informatie voor personeel

Informatie voor medewerkers van Helping Hands

Beste medewerkers,

Met ingang van 1-1-2021 gaan we over naar maandverloning in plaats van 4-wekelijkse verloning. De reden hiervoor is dat met ingang van 1-1-2021 alle gemeenten waarmee Helping Hands een contract heeft overgaat naar een systeem waarbij zorgaanbieders per maand de geleverde zorg dienen te declareren.

Helping Hands heeft de 4-wekelijkse werkbon gewijzigd in een maandwerkbon en deze dient zo snel mogelijk na afloop van een maand te worden ingeleverd en de salarisbetaling zal plaatsvinden in de 2e week van de maand volgend op de maand waarin is gewerkt.

Voor vragen over bovenstaande kunnen jullie uiteraard contact opnemen met de medewerkers van Helping Hands.

Regelmatig krijg je als werknemer een nieuwsbrief met de laatste mededelingen.


Logo briefpapier