Verwijzen

De lokale wijk- en gebiedsteams van de gemeente kunnen jeugdigen/gezinnen aanmelden voor jeugdhulp bij Helping Hands. Jeugdigen en gezinnen kunnen ook worden verwezen door een huisarts, jeugdarts en andere wettelijke verwijzers. Dit is alleen mogelijk voor jeugdigen met een woonadres in de gemeentes waar Helping Hands een gecontracteerde zorgaanbieder is. Let ook op de aanwezigheid van eventuele contra-indicaties.

Het is wenselijk om eerst telefonisch te overleggen over een mogelijke aanmelding. Hiervoor kunnen verwijzers bellen met de desbetreffende locaties:
Friese gemeentes: 0513-485656
Drentse gemeentes: 050-5530945

Voor een verwijzing is een verwijsbrief nodig. Deze kan ook opgestuurd worden naar de desbetreffende locaties:

 • Via beveiligd berichtenverkeer (bijvoorbeeld Zivver): info@helpinghands.nl
 • Of per post:
  Friese gemeentes:
  Helping Hands
  E.A. Borgerstraat 5
  8501 NC Joure
  Drentse gemeentes:
  Helping Hands
  Nieuweweg 28
  9301 GS Roden

In de verwijzing ontvangen we graag:

 • Gegevens cliënt
 • Situatie en hulpvraag
 • De duur (ingangs- en einddatum)
 • Bouwsteen van de indicatie
 • Indien aanwezig en na toestemming: aanwezige relevante rapportage eerdere hulpverlening

Overleg over bijvoorbeeld welke zorg gecontracteerd is kan telefonisch, via bovenstaande contactgegevens.