Scholing en ondersteuning

Helping Hands vindt het belangrijk dat de kennis en vaardigheden van onze medewerkers actueel blijft. Op deze pagina lees je over onze scholing en verdere ondersteuning.


.

vrouw laptopScholing

Helping Hands organiseert regelmatig scholingsdagen voor haar medewerkers ter verdieping of verbreding in bepaalde zorg- en welzijnsthema’s. Denk hierbij aan thema’s als mishandeling & risicosignalering of begeleiding bij bepaalde doelgroepen. De scholing is kosteloos te volgen. Rapportage over eerder georganiseerde scholingsdagen zijn op te vragen bij je contactpersoon. Zelf een thema aanvragen kan ook.

Orthotheek

Medewerkers kunnen gebruik maken van de orthotheek met boeken en spellen met een (ped)agogische invalshoek. Dit kan verdiepingsmateriaal voor de hulpverlener zelf zijn, maar het kan ook iets zijn om samen met de cliënt te gebruiken. Denk hierbij aan een kennismakingsspel, een spel over sociale vaardigheden of een boek voor kinderen om lastige onderwerpen op een pedagogische manier te bespreken. De inventarisatielijst is op te vragen bij je contactpersoon. Daar kan je ook terecht om een boek of spel te reserveren.

Intervisie

Er zijn intervisiegroepen voor medewerkers waarin werkgerelateerde ervaringen en problemen worden besproken. Het doel is om de deskundigheid van de medewerkers te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Vraag bij je contactpersoon hoe je je kunt aansluiten bij een intervisiegroep. Dit kan eenmalig, maar je kunt ook in een vaste groep geplaatst worden.

Begeleiding zorgmanager

Onze medewerkers staan onder begeleiding van één van onze zorgmanagers. De zorgmanager kent de cliënt of het gezin waar de medewerker werkt en er is regelmatig zorgoverleg. De zorgmanager geeft de hulpverlener advies en stuurt aan in de ondersteuningsplannen en evaluatieverslagen.

Blog

Om medewerkers te stimuleren ook zelf actief deel te nemen aan hun ontwikkeling, houdt Helping Hands een blog bij over diverse thema’s binnen de hulpverlening. Er wordt doorverwezen naar verschillende mogelijkheden zoals een boek uit onze orthotheek of online scholing. Neem hier een kijkje.